Kanalenreinigen.net

Voor een schone en gezonde leefomgeving

WERKWIJZE REINIGING AFZUIGKANALEN

Na een visuele inspectie wordt aan de hand van de installatietekeningen in overleg met de opdrachtgever de meest efficiënte routing vastgesteld voor het reinigen van de afzuigkanalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van het systeem. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het wegnemen en weer aanbrengen van delen van het plafondsysteem, het plannen van werkzaamheden in relatie tot eventuele overlast op bedrijfsafdelingen bij opdrachtgever.

Tijdens het reinigingsproces zal het afzuigsysteem in bedrijf blijven. De roosters worden verwijderd en apart gereinigd, de ontstane openingen worden afgedicht ten einde een vacuüm te creëren. De aanwezige regelkleppen worden op afstelling gemarkeerd en geopend. Op specifieke plaatsen in het kanaal worden openingen gemaakt vanwaaruit de reiniging begint. Met onze speciale perslucht-vacuümtechniek en regelunits reinigen wij het hoofdkanaal inclusief alle zijstrangen tot aan de afzuigroosters. Regelkleppen worden weer ingesteld en roosters gemonteerd. De reinigings/inspectie-openingen worden zorgvuldig gesloten. Eventuele vervuiling aan wanden en plafonds, ontstaan door dit werk, wordt verwijderd, alsook het plafondsysteem weer aangebracht.
Op deze wijze wordt het gehele afzuigsysteem van buiten naar binnen tot aan de ventilatorkast behandeld.

vuilkanaal
vuilkanaal
VERVUILING IN AFZUIG SYSTEMEN.
Zoals duidelijk mag zijn, spelen een scala van bedrijfs-, interieur en omgevingsfactoren hier een rol. Dezelfde obstakels zoals vermeld bij toevoerkanalen zorgen ook hier voor vuilophoping, alleen wordt het proces hier versneld. Met name afzuig roosters vormen het zichtbare bewijs. Evenzo vaak is het nog slechter gesteld in het niet voor het blote oog zichtbare inwendige van het afzuig systeem. Verstoppingen resulteren in een sterk verminderde lucht verversing van ruimten per tijdseenheid, waardoor de verontreiniging van de lucht in deze ruimten toeneemt, als ook debet is aan energie rendementsverlies van de mechanische ventilatie. Spontaan kan er vuil uit de roosters vallen, echter bij het plotseling wegvallen van de onderdruk kunnen veel serieuzer problemen ontstaan door terugslag van de luchtkolom.
Stacks Image 202
vuilkanaal
Stacks Image 200