Kanalenreinigen.net

Voor een schone en gezonde leefomgeving

Luchtbehandeling
Er zijn geen eenduidige normen of richtlijnen ten aanzien van de inwendige vervuiling van luchtkanalen. Er is echter een formulering gevonden die nogal eens wordt toegepast in bestekken en/of programma’s van eisen en als zodanig als richtlijn kan gelden. Deze formulering luidt als volgt:“De functie van de luchtkanalen is het vervoeren van lucht vanaf de luchtbehandelinginstallatie tot aan het punt waar verspreiding in de ruimte plaatsvindt, zonder dat er enige verandering optreedt ten aanzien van de luchtconditie, zowel in de zin van temperatuur en relatieve vochtigheid als het toevoegen van vervuiling, en/of stofdeeltjes grootte verdeling”
vuilkanaal
geisoleerd kanaal inwendig