Kanalenreinigen.net

Voor een schone en gezonde leefomgeving

PROBLEMATIEK ALGEMEEN:
Afhankelijk van installatie technische en vele omgevingsfactoren vervuilt een nieuw geïnstalleerd luchtbehandelingssysteem over een tijdsperiode van 3 tot 5 jaar zodanig dat klachten kunnen ontstaan.

MOGELIJKE OORZAKEN VAN VERVUILING IN TOEVOERSYSTEMEN:

Bij installatie van nieuwe filters zal pas na enige vervuiling van de filters een effectieve filterwerking intreden. Anders dan absoluut filters zuiveren de meeste filters de buiten lucht niet voor 100%, een doorslag van ca.15% zeer fijne deeltjes wordt in het algemeen als acceptabel aanvaard. Doorslaan van de filters in de luchtbehandelingkast als gevolg van beschadiging en/of overschrijding van de standtijd. Foutieve filterwisseling en/of wisseling bij ventilator in bedrijf. Bij het aanzetten van de ventilator na een buitengebruikstelling, zal fijn stof worden losgeslagen van de filters. Bij inwendig geïsoleerde kanalen en kasten met glas/steenwol zal na verloop van tijd de isolatie verouderen en verpulveren, waarbij fijne naald deeltjes en grotere vezel plukken loslaten en in het systeem terecht komen. Inwendig geïsoleerde kanalen dragen bovendien sterk bij tot het vasthouden van vuil. Oxidatie van koel- en warmteafgifte batterijen, hierbij komt zeer fijn oxidatiestof vrij. Oxidatie van de kanaalwanden en kastelementen, door zouten (zee lucht) en agressieve buitenlucht. Inductievervuiling in, op en rond de uitblaas anemostaten.
filter
filter
filters
LOKATIES VAN VERVUILING IN HET TOEVOERSYSTEEM.
Door allerlei obstakels in het toevoerkanaal ontstaan opeenho pingen van vuil, welke door het sneeuwbaleffect uitgroeien tot ware stofnesten en voedingsbodems voor microorganismen. Naast kanaalverbindingen bevestigingselementen zoals flenzen, nagel en parker uitsteeksels vormen de volgende noodzakelijke barrières het grootste probleem. Regelkleppen, airturns/ streamerelementen, naverwarmers, inductie-units en anemostaten blijken in de praktijk veelal onaan vaard baar vervuild.
kleppensectie
kleppensectie
WERKWIJZE REINIGING TOEVOERKANALEN
Na een visuele inspectie wordt aan de hand van de installatie tekeningen in overleg met de opdrachtgever de meest efficiënte routing vastgesteld voor het reinigen van de toevoerkanalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van het systeem. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het wegnemen en weer aanbrengen van delen van het plafondsysteem, het plannen van werkzaamheden in relatie tot eventuele overlast op bedrijfsafdelingen bij opdrachtgever, danwel het vooraf vervaardigen van inspectieluiken in asbest cementkanalen. Het gehele toevoersysteem kan in delen gereinigd worden, vanaf de bron, de ventilatorkast tot aan de uitblaas roosters. Een te reinigen onderdeel van het lucht toevoersysteem wordt geïsoleerd en alle op dit kanaaldeel aangesloten luchttoevoer roosters of anemostaten worden verwijderd en de ontstane openingen afgesloten. Aanwezige regelkleppen worden gemarkeerd op afstelling en geopend. Indien noodzakelijk worden er op specifieke plaatsen extra reinigingsluiken aangebracht. Onze speciale werkwijze beperkt de noodzaak deze extra openingen aan te brengen. Met de door ons ontwikkelde perslucht/vacuümtechniek wordt ieder hoofdkanaal met aftakkingen tot aan de roosters optimaal gereinigd, inclusief volumeboxen, regelkleppen, lucht geleide schotten en naverwarmers. Een mobiele afzuig installatie wordt ingezet om het losgewerkte vuil op te vangen. Deze unit is voorzien van de benodigde filters, die het mogelijk maken de lucht terug te blazen in de ruimte. Daar waar de voorschriften dat niet toestaan wordt de gefilterde lucht naar buiten afgeblazen. Luchttoevoer elementen worden handmatig gereinigd en weer gemonteerd op de plaats van herkomst.